De Erasmusbeurs is een programma dat door de Europese Unie wordt gefinancierd en bedoeld is om studenten te ondersteunen die een deel van hun studie in het buitenland willen volgen. Het programma is vernoemd naar de beroemde Europese geleerde Desiderius Erasmus, die in de 16e eeuw door Europa reisde om kennis te vergaren en uit te wisselen.

De beurs biedt financiële ondersteuning aan studenten die aan een universiteit of hogeschool in een ander Europees land willen studeren, en omvat een aantal voordelen. Ten eerste krijgen studenten een maandelijkse toelage om te helpen bij het betalen van hun levensonderhoud en reiskosten. Daarnaast worden de collegegelden van de gastinstelling kwijtgescholden en zijn studenten verzekerd tegen ongevallen en ziekte tijdens hun verblijf in het buitenland.

Om in aanmerking te komen voor de Erasmusbeurs moeten studenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden in het buitenland studeren en moeten ze ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling in hun thuisland. Daarnaast moeten studenten tijdig hun aanvraag indienen bij hun eigen onderwijsinstelling en moeten ze een minimaal aantal studiepunten behalen om de beurs te behouden.

Kortom, de Erasmusbeurs biedt studenten de mogelijkheid om hun horizon te verbreden en internationale ervaring op te doen tijdens hun studie, en draagt zo bij aan de ontwikkeling van Europese burgers.

Talent World